Kosztorysowanie i Doradztwo Inwestycyjne „Angra” s.c.

Oferta

 

Oferujemy:

przedmiary robót

kosztorysowanie robót budowlanych Warszawa i cała Polska

Sporządzamy i weryfikujemy:

wyceny wskaźnikowe

kosztorysy budowlane w tym inwestorskie

Biuro mieści się na terenie Warszawy przy stacji Metra „Służew”

O firmie

 

Marek Bajoński i Jerzy Przyłuski, absolwenci Politechniki Warszawskiej z długoletnią praktyką w wykonawstwie i nadzorze inwestorskim, wspólnicy wielobranżowej firmy „Jumark” Sp. z o.o. (działającej w latach 1989-1994 także w branży kosztorysowej), dnia 25. 02. 1994 r. powołali do życia spółkę cywilną Kosztorysowanie i Doradztwo Inwestycyjne „Angra”, która należy obecnie do największych na rynku usług kosztorysowych w Polsce.

Od 2001 roku ANGRA s. c. zajmuje w ogólnopolskich rankingach biur kosztorysowych organizowanych do 2012 r. przez miesięcznik „Licz i buduj” (obecnie przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych PROMOCJA) miejsca w pierwszej trójce.

Naszym celem jest ciągłe podwyższanie standardu wykonywanych opracowań. Udało nam się zebrać w Firmie zarówno ludzi z dużym doświadczeniem jak również młodych, ambitnych inżynierów. Wszyscy uczestniczymy w szkoleniach, sympozjach, targach itp.

Współpracując z inwestorami, biurami projektów i firmami wykonawczymi głównie z Warszawy, sporządziliśmy wiele kosztorysów budowlanych (inwestorskich, „ślepych”, ofertowych) dla kilkuset inwestycji zrealizowanych w Warszawie i całym kraju o łącznej wartości ok. 10 mld złotych.

Obecnie Firma zatrudnia dwie osoby a z czterema innymi stale współpracuje. Siedziba firmy mieści się w Warszawie na Mokotowie

Realizacje

 

Przykłady skosztorysowanych obiektów
Stadiony
2020 Stadion miejski w Opolu- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie do PB i PW.
 
2017 Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu- Weryfikacja wyceny inwestycji.
 
2008-2012 Stadion Narodowy w Warszawie- Wycena koncepcji, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż dla projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacje techniczne robót budowlanych, wyposażenia, boiska i oświetlenia, udział w pracach komisji przetargowej. Weryfikacja kosztorysów zamiennych.
 
2008 Miejski Stadion Piłkarski EURO 2012 we Wrocławiu- Wycena koncepcji, Program Funkcjonalno – Użytkowy z udziałem projektantów, wycena projektu przetargowego wszystkich branż.
 
2007-2008 Stadion piłkarski klubu „Legia” ul. Łazienkowska w Warszawie – Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż, specyfikacje techniczne robót budowlanych.
Pływalnie, baseny, fontanny
2011 Pałac Branickich w Białymstoku. Cztery fontanny w parku- Przedmiar i kosztorys inwestorski technologii fontannowej.
 
2009 Kompleks Sportowo – Rekreacyjny „Termy Maltańskie” w Poznaniu- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne w zakresie architektury i konstrukcji.
 
2007 Pływalnia Podolanka w Płocku– remont i modernizacja- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie instalacji sanitarnych, specyfikacje techniczne instalacji cieplnych i wentylacyjnych.
 
2007 Odkryty basen geotermalny pod Hotelem „Kasprowy” w Zakopanem- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski techn. basen.
Obiekty kultury i kultu religijnego
2020 Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej – wjazd z tunelem na teren inwestycji od Wisłostrady- Kosztorys inwestorski.
 
2018 Dom meblowy „Emilia” – odtworzenie historycznego budynku przed PKiN w nowej funkcji- Wycena koncepcji wielobranżowej.
 
2017 Farma Alka (edukacyjna) w Uniejowie– Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż.
 
2017-2018 Kościół Św. Trójcy w Warszawie – Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż.
 
2013 Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Sala Kongresowa – przebudowa i modernizacja- Weryfikacja kosztorysów wszystkich branż.
 
2012 Dwa obiekty sakralne w Polsce wschodniej- Kosztorysy prac konserwatorskich.
 
2008 Muzeum, Karczma i Hotel w Siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Karolinie- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie robót budowlanych i instalacji sanitarnych.
 
2007 Pawilon Polski na Expo w Sewilli- Wycena pracy konkursowej.
 
2006 Orkiestra Polskiego Radia „Amadeus” – Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie robót budowlanych i instalacji sanitarnych, specyfikacje techniczne robót budowlanych.
 
2006 Gorzowskie Centrum Edukacji Artystycznej. Sala koncertowa- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie robót budowlanych i instalacji sanitarnych.
Ambasady i Ministerstwa
2019 Ambasada RP w Dżakarcie – rozbudowa i modernizacja- Wycena pfu.
 
 
2017 Ambasada RP w Kairze – rozbudowa i modernizacja- Wycena pfu.
 
 
2017 Ambasada RP w Addis Abebie – rozbudowa i modernizacja- Wycena pfu..
 
 
2015 Ambasada RP w Berlinie- Wycena koncepcji, Program Funkcjonalno – Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w pełnym zakresie branżowym na podstawie projektu wykonawczego, w poziomie cen Berlina, w wersji polsko- i niemieckojęzycznej na podstawie przepisów i norm technicznych niemieckich i polskiego Prawa Zamówień Publicznych.
 
 
2014 Ambasada RP w Berlinie – Kostenberechnung – Wycena projektu budowlanego wg DIN 276 w programie niemieckim w pełnym zakresie branżowym.
 
2014 Ambasada RP w Mińsku Białoruskim- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie instalacji sanitarnych i mechanicznych oraz przyłączy wod.-kan. i s.c.
 
2013-2014 Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie na potrzeby Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji-  Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż odrębnie dla etapów: I, Ia, II i III.
 
2007 Ambasada RP w Moskwie – remont i modernizacja- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski robót budowlanych, drogowych i zieleni.
Biurowce, hotele i akademiki
2020 Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Legionów w Gdyni- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski w zakresie konstrukcji i architektury.
 
2018-2019 Osiedle modelowe „Nowe Jeziorki” w Warszawie- Wycena koncepcji urbanistycznej, wycena koncepcji architektonicznej.
 
2018 Budynek mieszkalny przy ul. Nałęczowskiej w Warszawie- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
 
2018 Osiedle mieszkaniowe w Pruszkowie – Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
 
2017-2018 Osiedle mieszkaniowe „Nowy Nikiszowiec” w Katowicach – Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i STWiORB do koncepcji wielobranżowej i PW.
 
2017 Zespół budynków mieszkalnych z lokalami usługow. przy ul. Balkonowej w Warszawie- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
 
2017 Osiedle Mieszkaniowe „Wiślany Mokotów” w Warszawie etap 4 i 5- Wyceny koncepcji, kosztorysy inwestorskie do PB, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie do PW.
 
2015 Adaptacja lokali na kawiarnie Green Cafe Nero (16 lokalizacji)- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż wraz z dostawami inwestora.
 
2015 Osiedle mieszkaniowe „Talarowa” w Warszawie zad. 1 i 2- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż budynków wielorodzinnych z usługami w parterach.
 
Budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, lokale użytkowe
2020 Stadion miejski w Opolu- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie do PB i PW.
 
2017 Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu- Weryfikacja wyceny inwestycji.
 
2008-2012 Stadion Narodowy w Warszawie- Wycena koncepcji, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż dla projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacje techniczne robót budowlanych, wyposażenia, boiska i oświetlenia, udział w pracach komisji przetargowej. Weryfikacja kosztorysów zamiennych.
 
2008 Miejski Stadion Piłkarski EURO 2012 we Wrocławiu- Wycena koncepcji, Program Funkcjonalno – Użytkowy z udziałem projektantów, wycena projektu przetargowego wszystkich branż.
 
2007-2008 Stadion piłkarski klubu „Legia” ul. Łazienkowska w Warszawie – Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż, specyfikacje techniczne robót budowlanych.
Centra handlowe i kongresowe
2013 CH „Koszyki” w Warszawie- Wielowariantowa wycena koncepcji, przedmiar robót wszystkich branż dla koncepcji wielobranżowej na przetarg.
 
2009-2010 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach- Wycena koncepcji, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż do PB i PW.
 
2007 CH „Galeria Wisła” w Płocku- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie robót budowlanych i instalacji sanitarnych.
Energetyka, metro, lotniska
2015 II Linia Metra Warszawa. Rozbudowa na północny – wschód do stacji C18 (zadanie 2)- Przedmiary robót branży budowlanej i instalacyjnej.
2018 Park wiatrowy w gminie Raczki, powiat suwalski- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż.
2013 II Linia Metra Warszawa. Odcinek Śródmiejski. Instalacje elektryczne i słaboprądowe Stacji C09 i szlaku D10- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na podstawie projektów wykonawczych. Wszystkie dokumenty w wersji polsko- i angielskojęzycznej.
2013 II Linia Metra Warszawa. Odcinek Śródmiejski. Instalacje sanitarne i mechaniczne Stacji  C11, C12, C13 i C14- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na podstawie projektów wykonawczych.  Wszystkie dokumenty w wersji polsko- i angielskojęzycznej.
2013 II Linia Metra Warszawa. Odcinek Śródmiejski: Rondo ONZ – Dworzec Wileński (C09-C15). Roboty ziemne i konstrukcyjne wszystkich Stacji i Wentylatorni Szlakowych – roboty dodatkowe- Kosztorys w oparcie o najnowsze wersje projektu wykonawczego w porównaniu z koncepcją wielobranżową opracowaną dla potrzeb przetargu na Wykonawcę Metra. Wszystkie dokumenty w wersji polsko- i angielskojęzycznej.
2012-2014 II Linia Metra Warszawa. Odcinek Śródmiejski: Rondo ONZ – Dworzec Wileński (C09-C15). Przebudowa kolizji w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej – roboty dodatkowe- Kosztorys w oparcie o najnowsze wersje projektu wykonawczego w porównaniu z koncepcją wielobranżową opracowaną dla potrzeb przetargu na Wykonawcę Metra. Wszystkie dokumenty w wersji polsko- i angielskojęzycznej.
2010 II Linia Metra Warszawa. Odcinek Śródmiejski: Rondo ONZ – Dworzec Wileński (C09-C15). Przebudowa kolizji w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej- Przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na podstawie projektów budowlanych.  Wszystkie dokumenty w wersji polsko- i angielskojęzycznej.
2010 Stacje energetyczne najwyższych napięć (NN). Stałe wodne instalacje gaśnicze dla 22 transformatorów o górnym napięciu 400 kV- Kosztorysy inwestorskie na podstawie koncepcji, projektów budowlach i wykonawczych.
2010 Park wiatrowy 7 elektrowni wiatrowych – Batkowo k/Inowrocławia i Park wiatrowy 3 elektrowni – Września k/Poznania- Przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w pełnym zakresie branżowym (urządzenia, fundamenty, drogi, linie energetyczne, rozdzielnie).
2010, 2012 Lotnisko Okęcie. Modernizacja Dróg Startowych i związanych Dróg Kołowych- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w zakresie drenażu i odwodnienia dróg.
2009 Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w zakresie architektury, rozbiórek i zagospodarowania terenu
Oczyszczalnie ścieków
2019-2020 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie głównie branży technologicznej.
 
2012 Oczyszczalnia ścieków Swarzewo dla aglomeracji Pucka- Weryfikacja wyceny inwestycji- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie sieci i przyłączy wod.-kan.  i sieci cieplnej oraz instalacji sanitarnych i mechanicznych w obiektach.
 
 
Gazociągi wysokiego ciśnienia
2011 Gazociąg w.c. DN700 Szczecin – Gdańsk dł. 203 km- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż, STWiORB: robót ziemnych, budowl., zieleni i przebud. kolizji.
 
2011 Gazociąg w.c. DN700 Szczecin – Lwówek Wlkp dł. 188 km- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż, STWiORB: robót ziemnych, budowl., zieleni i przebud. kolizji.
 
2011 Gazociąg w.c. DN700 Rembelszczyzna – Gustorzyn k/Włocławka dł. 176 km-  Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż, STWiORB: robót ziemnych, budowl., zieleni i przebud. kolizji.
 
 
Obiekty służby zdrowia, sanatoria
2019 Laboratoria badań diagnostyki medycznej z częścią administracyjno – biurową- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie instalacji sanitarnych i HVAC.
 
2015 Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu- Kompletna dokumentacja przetargowa (SIWZ z załącznikami) na wykonanie PFU i projektu wielostadiowego nowego szpitala pediatrycznego oraz uczestniczenie w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.
 
2014 Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu modernizacja i rozbudowa- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w zakresie architektury i wyposażenia budynków nr 510, 520, 530 i 550.
 
2013 Sanatorium „przy Źródle” w Konstancinie – rozbudowa i modernizacja- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż.
 
2011-2012 Szpital pediatryczny WUM przy ul. Banacha w Warszawie- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w zakresie architektury, DFA, dróg i zieleni oraz zewnętrznych instalacji  wod.-kan z przebudową kolizji.
 
2010 Międzynarodowe Centrum Leczenia częściowej głuchoty w Kajetanach- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne dla trzech etapów rozbudowy obiektu.

Aktualnie pracujemy nad

 

Kontakt

 

Kosztorysowanie i Doradztwo Inwestycyjne "Angra" s.c.

ul. Wałbrzyska 11 lok. 101D
02-739 Warszawa

godziny pracy 9:00-17:00

biuro@kosztorysowanie-angra.pl

Pracownia budowlana
+48 501 093 723
jp@kosztorysowanie-angra.pl

Pracownia instalacyjna
+48 502 135 064
mb@kosztorysowanie-angra.pl