Sporządziliśmy kosztorys inwestorski do PB remontu z przebudową budynku mieszkalno – usługowego Warszawa ul. Św. Barbary 2A.